SOSYAL MEDYA

Ege Üniversitesi’nin “Ar-Ge Strateji Belgeleri” TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Eğitim

Ege Üniversitesi’nin “Ar-Ge Strateji Belgeleri” TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Ege Üniversitesi’nin güçlü olduğu ve Türkiye’de ilk 5’te yer aldığı  5 alan olan “Enerji, Biyoteknoloji, Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları, Kimyasal Teknolojiler,  Gıda Bilimleri ve Teknolojileri Ar-Ge Strateji Belgeleri” TÜBİTAK 1000 Programı Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulanması Çağrısı kapsamında kabul edildi.

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesi, güçlü olduğu ve Türkiye’de ilk 5’te yer aldığı, 5 alanda  “TÜBİTAK 1000 Programı Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulanması Çağrısı” kapsamında sunduğu   “Ar-Ge Strateji Belgeleri” kabul edildi. “TÜBİTAK 1000 Programı Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulanması Çağrısı” kapsamında Ege Üniversitesi’nin güçlü olduğu ve Türkiye’de ilk 5’te yer aldığı  “Enerji, Biyoteknoloji, Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları, Kimyasal Teknolojiler,  Gıda Bilimleri ve Teknolojileri”nden oluşan 5 alanında hazırladığı “Ar-Ge Strateji Belgeleri” TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Üniversitelerin, TÜBİTAK tarafından yürütülen 1000 programı “Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulanması” çağrısı kapsamında sunduğu Ar-Ge Strateji Belgelerinin  panel değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme, seçilen alandaki mevcut Ar-Ge yetkinliği durumuna ilişkin üniversiteler tarafından Ar-Ge Strateji belgelerinde çağrı kapsamındaki talep edilen bilgilerin yanında kurum tarafından beyan edilen akademik personel durumu, araştırma altyapısı, ulusal/uluslararası Ar-Ge projeleri, yayın, atıf gibi veriler referans alındı.

TÜBİTAK, yeni dönemde ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarıyla oluşan bilgi birikiminin çıktı odaklı toplumsal-ekonomik faydaya ve kazanıma dönüşmesini sağlamak amacıyla başta üniversiteler dahil olmak üzere BTY ekosistemindeki tüm aktörler nezdinde odaklanmayı amaçlıyor.  Bu kapsamda Ekim ayında yeni bir TÜBİTAK 1000 programı çağrısı açılacak.  Bu çağrı üniversitelerin odaklanacakları alanlarda strateji belgelerini hazırlamaları için yeni bir fırsat olacak. TÜBİTAK, destek mekanizmalarının daha güçlü biçimde “hedef odaklı”, “işbirliğine dayalı”, “uzun erimli” ve “yüksek katma değer sağlamaya yönelik” olacak şekilde çeşitlendiriyor ve yeniliyor. Bu sürece üniversitelerin etkin bir şekilde dahil olabilmeleri için hazırlayacakları stratejik araştırma planları önem arz ediyor.

Devamını Oku
İlginizi Çekebilir..

Eğitim Kategorisinden Diğer Haberler

YUKARI