Kılıçdaroğlu’ndan buhrandan çıkış paketi. İşte detayları…

Kılıçdaroğlu’ndan buhrandan çıkış paketi. İşte detayları…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının etkisiyle Türkiye’nin ekonomik buhranla karşı karşıya kaldığını belirterek 16 maddelik önerilerini açıklayan Kılıçdaroğlu, “2018’den bu yana hükümetin öngördüğü döviz kuru, büyüme, işsizlik gibi hiçbir hedef tutmamıştır. Salgın sonrası yaşanan daralma ciddi tehlike sinyalleri vermektedir. Bir ekonomik buhranın yükünü geniş halk kitleleri çeker. Ayrıca tüm namuslu iş insanları da buhrandan payını alır. Yani bu hepimizin ortak sorunudur. Kısa vadeli siyasal hesaplar yerine, cesaretli adımlar atılmalıdır” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

2018’den bu yana hükümetin öngördüğü hiçbir hedef tutmamıştır

  • Türkiye ciddi bir ekonomik krizle değil, ekonomik buhranla karşı karşıyadır. 2018’den bu yana hükümetin öngördüğü döviz kuru, büyüme, işsizlik gibi hiçbir hedef tutmamıştır. Salgın sonrası yaşanan daralma ciddi tehlike sinyalleri vermektedir. Bir ekonomik buranın yükünü geniş halk kitleleri çeker. Ayrıca tüm namuslu iş insanları da buhrandan payını alır. Yani bu hepimizin ortak sorunudur. Kısa vadeli siyasal hesaplar yerine, cesaretli adımlar atılmalıdır.
  • Buhrandan çıkış programları asgari müştereklerde azami mutabakatların sağlanacağı programlardır. Bu çerçevede mevcut iktidar koşullarında buhrandan çıkış için önerilerimizi paylaşmayı önemli görüyoruz. Önümüzdeki süreçte mevcut buhranın aşılması için iktidarın adım atması gereken alanları kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

“Hükümet iki alanda kararlı olmak zorundadır”

  • Hükümet hem güven vermek hem kamuoyu desteği sağlamak için öncelikle iki alanda kararlı olmak zorundadır.

1-) Kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası’na dönüştürüleceğini, makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir.

2-) Yeni bir bütçe ve yeni bir orta vadeli programı TBMM’ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır. TBMM’de kabul edilen 2020 yılı bütçesi ve daha önce açıklanan orta vadele program milletin derdine derman olma vasfını yitirmiştir. Gerçekçi ve güven veren yeni bir plan ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacaktır.

  • Hükümet yeni bir bütçe ve planla birlikte Türkiye’nin saygınlığını arttırmak için ayrıca bir dizi reform sürecini de başlatmak zorundadır.

3-) Yeni bir merkez yerel dengesi kurulmalıdır. Ekonomik buhrandan çıkış sürecinde devletin tüm kapasitesini en verimli şekilde kullanması çok önemlidir. Bu nedenle yeni bir merkez-yerel kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yerel yönetimlerin bütçeleri arttırılmalıdır. Merkezi yönetimin denetimi belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. Seçimle gelen başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.

Devlet yönetiminde ‘liyakat’ çağrısı

4-) Devlet yönetiminde liyakat sistemi hakim kılınmalıdır.

5-) Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

6-) Özel kurulların güvencesi sağlanmalıdır. Merkez Bankası başta olmak üzere BDDK, SPK, EPDK gibi kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını ve kurumların araçların siyasi müdahale olmayacağını kamuoyuna açıklamalıdır.

“Kamu ihale yasası yeniden düzenlenmelidir”

7-) Kamu ihale yasası rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

8 -) TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulmalıdır. Kesinleşen bütçe harcamalarını gösteren kanunun sağlıklı bir zeminde tartışılması için kesin hesap komisyonu kurulacağını ve bu komisyonun başkanlığının da muhalefet partisine verileceğini açıklamalıdır. İktidarın, gücün denetlendiğini ortamda demokrasinin büyüyeceğini hepimizin görmesi lazım.

9-) Ulusal vergi konseyi kurulmalıdır.

10-) Ekonomik ve sosyal konsey çalıştırılmalıdır. Dar bir kadroyla ya da tek başına karar alınmayacağını kamuoyuna taahhüt etmelidir.

“Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur”

11-) Yargı bağımsızlığı kesin olarak sağlanmalıdır. Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur. Hükümet kuvvetler ayrılığını sağlayacak adımların atılacağını taahhüt etmelidir. İktidarın yargı üzerindeki tahakkümüne derhal son verilmelidir. Orta vadede yargı bağımsızlığını sağlayacak anayasal değişikliğe gidileceği taahhüt edilmelidir.

12-) Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınmalıdır. Hükümet her türlü baskıya son vereceğini ve evrensel ölçülerde medya özgürlüğüne ulaşılacağını açıklamalıdır.

“Seçim barajı kaldırılmalıdır”

13-) Seçim barajı kaldırılmalıdır. Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. Hükümet 12 Eylül darbecilerinin eseri olan siyasi partiler kanunun değiştirileceğini taahhüt etmelidir. Darbecilere karşıysak onların getirdiği yasalara karşı olmak zorundayız.

14-) Siyasi ahlak yasası çıkartılmalıdır.

15-) Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalıdır.

16-) IMF ile yeni düzen netleştirilmelidir. IMF ile ilişkiler kesilecekse ortalıktan çekilmeli ve IMF’deki sermaye payının Türkiye’ye getirileceği kamuoyuna açıklanmalıdır.