TMMOB’dan Soyer’e ‘net tavır’ çağrısı: Çeşme Projesi İzmir’e geri dönülmez bir zarar verecek!

TMMOB’dan Soyer’e ‘net tavır’ çağrısı: Çeşme Projesi İzmir’e geri dönülmez bir zarar verecek!

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu  tarafından hazırlanan ‘Çeşme Turizm Projesi Ön Değerlendirme Raporu bugün İzmir Mimarlık Merkezi’nde kamuoyu ve basına açıklandı. TMMOB, ‘Çeşme Turizm Bölgesi Projesi yarımadanın doğasına zarar verecek kamu yararı taşımayan bir projedir, yapılan yanlış İzmir’e geri dönülmez zararlar verecektir. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’i ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı da bu projeye karşı net tavır almaya davet ediyoruz’ açıklamalarında bulundu

Hande Turan-Ege’ye Bakış/ Bir süredir İzmir ve Türkiye’nin gündeminde yer alan Çeşme Turizm Projesi diğer adıyla Çılgın Proje,  TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Çeşme Turizm Projesinin Ön Değerlendirme Raporu kamuoyu ve basın ile paylaşıldı. . Raporda “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ”ne ilişkin sürecin gelişimi özetlenirken, bölgenin mevcut durumu ve projenin ortaya çıkarması olası sonuçlar da raporda yer aldı. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak, bilgi birikimlerini ve kentin kalıcı çıkarları için kullacaklarını dile getiren TMMOB, ‘Sermayenin saldırılarına karşı kentimizi ve doğamızı korumak toplumsal sorumluluklarımızdandır’ açıklamalarında bulundu.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ZARAR VERECEK

 Çeşme Projesi’nin İzmir’e ve İzmir’in doğasına zarar vereceği, hatalı bir proje olduğununun vurgusunu yapan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Helil İnay Kınay,  “Biz proje açıklandığında aslında rakamları açıklamıştık. Bu bölgede uluslararası anlamda korunan alanlar mevcut. O yüzden boş alan diyerek yapıya açılması mümkün değil. Çeşme’de sürdürülebilir turizm için bu proje çok ciddi sorunlar getirecektir. Tabii ki bunların yanında o bölgenin doğasına da çok ciddi anlamda tahribata neden olacaktır. Ayrıca orada yapılacak proje ile birlikte İzmir’in nüfusunda çok ciddi bir artışa neden olacaktır” diye konuştu  Çeşme Projesinin gerçekleşmesi halinde kamı yararından çok geri dönüşümü olmayan bir kamu zararına sebep olacaktır’ diye konuştu.

SOYER’E VE ORAN’A ‘NET TAVIR!  ÇAĞRISI

Çeşme Turizm Projesi’nin İzmir halkına olumlu bir yarar sağlamaktan uzakta ve hatalı bir proje olduğunu,  İzmir’in doğasına, bitki örtüsüne  ve habitata zarar vereceği yönünde basının sorularını yanıtlayan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, Biz TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak alanında uzman arkadaşlarımızla beraber teknik bilgi dahilinde bu projenin İzmir’e ve İzmirli’ye uzun vadede yarar getirmeyeceğini biliyoruz. Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a bu ‘Çılgın Proje’ye karşı net tavır almaları çağrısında bulunuyorum. Bu proje hatalıdır, cebinde parası olan insanlara tahsis edilecek parseller asgari ücretle çalışan ve İzmir’de yaşayan insanlara hiç yarar sağlamayacaktır’ diye konuştu.

İşte TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun yazılı açıklaması

“Bilindiği üzere, son aylarda ülkemizin ve bölgemizin en önemli doğal ve kültürel değerlerinden olan Çeşme Yarımadası için “turizm projesi” tartışılmaktadır. Doğal ve kültürel varlıklarımızın talanı her geçen gün ivme kazanarak sürerken, iktidarın yeni bir “çılgın proje” olarak yarımadayı hedef alması karşısında TMMOB bileşenleri olarak meslek alanlarımızdan yola çıkarak çeşitli uyarılarda bulunmuş ve çekincelerimizi kamuoyuyla da paylaşmıştık. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nu oluşturan odalar tarafından, tüm bu uyarıları bir araya getirerek toplu olarak kamuoyuna sunmak için titiz bir çalışma yürüterek yapılan çalışmanın sonunda, Çeşme Turizm Bölgesi Ön Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Bugün burada sizlerle paylaştığımız rapor, Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubelerinden meydana gelen çalışma grubu tarafından oluşturuldu. Raporumuzda, “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ”ne ilişkin sürecin gelişimi özetlenirken, bölgenin mevcut durumu ve projenin ortaya çıkarması olası sonuçlar da raporumuzun temel ögelerini oluşturmuştur. Yapılan bu çalışmanın, Çeşme Yarımadası’nın geleceğinin şekillenmesi yolunda ilgili mercilerce göz önünde bulundurularak “turizm” adı altında geri dönüşü olmayan tahribatların önüne geçilmesine, doğal mirasımızın korunmasına, rant odaklı bir anlayışın değil, bilimsel verileri odağına alan ortak aklın ağır basmasına katkı sunmasını umut ediyoruz.

Sonuç olarak; sadece mesleki açıdan değerlendirdiğimizde bilimsel dayanaktan yoksun olarak gördüğümüz söz konusu proje, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve yasal mevzuata aykırı olması nedeniyle uygulanabilir olmadığı gibi yarımadanın doğasına zarar verecek ve kamu yararı taşımayan bir projedir. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak, bilgi birikimimizi kentimizin kalıcı çıkarları için kullanmak, sermayenin saldırılarına karşı kentimizi ve doğamızı korumak toplumsal sorumluluklarımızdandır. Bugünden sonra da sürece ilişkin yaşanacak gelişmelere bağlı olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup başta üyelerimiz olmak üzere, tüm İzmir halkını ve ilgili bütün kurumları bu sorumluluğa ortak olmaya, doğal ve kültürel varlıklarımızın korunması doğrultusunda iradelerini ortaya koymaya davet ediyoruz.”

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU