YAYIN İLKELERİ VE GİZLİLİK

YASAL UYARI

1-Kullanım Kurallarının Kabul Edilmesi

Sayın Kullanıcı,
Bu sözleşmedeki bütün maddeleri dikkati bir şekilde okumanızı öneriyoruz. Bu sitenin sahibi Egeye Bakış’ tır. Bu sözleşmenin içeriği web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımıyla ilgili şartlar içermektedir. Siteye girmeniz ve kullanmanız bu sözleşme kurallarını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Eğer kabul etmiyorsanız bu siteye girmemeli ve kullanmamalısınız. Bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız.

2- Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi

Sitemizden 3. kişilerin sitelerine verilen linklerden doğabilecek sorunlarda sorumluluk kabul etmediğimizi beyan ediyoruz.

3- Mülkiyet Hakkı

Bu sitede yayınlanan bütün haber, metin, fotoğraf , görüntü, resim ve her türlü içerik bilgi içindir. İçerikte yer alan bilgiler hiçbir şekilde doktor tavsiyesi ve tedaviye yönelik değildir. . Sitemizdeki bilgilerin kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Hükümlerine, site yöneticilerinin izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, nakletme veya eğitim ve iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınarak ve kaynak gösterilerek yapılabilir.

4- Sorumluluğun Sınırlanması

Web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve davranışlarından dolayı site yönetimi hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir. Ayrıca hiçbir şekilde site yönetimi,web sitesini kullanan üçüncü kişilerin fiilleri, ihmalleri ve davranışlarından ve web sitesindeki veya web sitesi üzerinden erişim sağlanan, link verilen web sitelerindeki içeriklerin, mal ve hizmetlerin, her türlü benzeri unsurların, yazılım ve programların kullanımından veya kullanılamamasından dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar, hasar ve masraftan sorumlu tutulamaz. Web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar ve kayıptan dolayı site yönetiminin sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu site okuyucularını sağlık sektöründe meydana gelen olaylarla ilgili haber servisi yapmaktadır. Haberler, bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sitedeki haberlerde yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hiçbir şekilde hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır. Site de yer alan haber ve yazıların içeriğinin tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasından doğacak bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.

5- Yazılım Programları Lisans Hakkı

Web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan bilgisayar yazılımları tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. Bu web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de kullanıcıya herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.

6- Web Sitesinde Kayıt Şartları

Web sitesini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri doğru ve tam olarak vermeniz gerekmektedir.

7- Fesih

Site yönetimi hiç bir uyarı yapmadan ve gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir.

8- Markaların Kullanımı

Web sitesin de üçüncü kişilere ait marka ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretlerin kullanılması bu kişilerle site arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya site yönetiminin söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. Bu site veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça bu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, site veya üçüncü kişilere ait marka, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.

9- Web Sitesini Kullanım ve Yapılan Eklemeler

Bu web sitesi; diğer kullanıcılarla iletişime girmek için kullanıcılara siteye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları (“siteye eklemeler”) yükleme imkânı sunabilir. Web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken aşağıda sayılanlar yasaklanmıştır:

1- Site yönetiminin takdir ve idaresinde olan bir konuda web sitesinde tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, bu yönde bir teşebbüste bulunmak.

2- içeriği hukuka aykırı, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, karalayıcı ve benzeri her türlü bilgi.

3- burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunlar tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar.

4- kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla;
5- 18 yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren,

 

6- diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini almak, virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler

7- E-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek. 8- web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak.

Bu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında site yönetimi münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama, depolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. Bu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından site yönetimi lehine feragat ettiklerini kabul ederler.
SiteYönetimi, kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden değiştirme, kaldırma hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin Site yönetimi tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar
İşbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, Site Yönetiminin bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi bu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.

10- Şifre
Bu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir. Söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzdadır. Site Yönetimi sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarardan sorumlu değildir.

11- İzinsiz Kullanım ve Tecavüz Hallerinde İhbar ve Bildirim
Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler iletişim adresine yapılabilir.

12- Uygulanacak Hukuk
Bu web sitesi Egeye Bakış tarafından yönetilmek tedir. Bu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İzmir mahkemeleri yetkili kılınmıştır.